De International Executive Services-groep (IES) van KPMG biedt u met veel plezier de nieuwste editie aan van de Individual Income Tax and Social Security Rate Survey. Dit jaarlijkse, Engelstalige verslag is een internationaal onderzoek naar de tarieven voor de inkomstenbelasting en de sociale verzekeringen in de periode 2004 tot en met 2012. Het verslag bestrijkt 114 landen, waarbij de focus ligt op de hoogste belastingtarieven die zijn verschuldigd aan de centrale overheid.

Werd vorig jaar nog een afwachtende houding aangenomen, in 2012 zien we dat redelijk wat landen het tarief van hun inkomstenbelasting hebben verhoogd om hun begrotingstekort aan te vullen. Gemiddeld steeg het toptarief voor de inkomstenbelasting wereldwijd met 0,3%.

In Europa springen vooral de belastinghervormingen in Frankrijk en Spanje in het oog. In Frankrijk is het toptarief in 2012 verhoogd van 41 naar 45%. Spanje heeft een aanvullende heffing geïntroduceerd die, afhankelijk van het inkomen, oploopt van 0,75% tot 7%. Daardoor is het toptarief in 2012 gestegen van 45% naar 52%. Verder zijn er relatief weinig veranderingen te zien binnen Europa. West-Europa blijft wereldwijd de regio met het hoogste tarief van gemiddeld 46,1%. Oost-Europa zit met een gemiddeld tarief van 16,7% op minder dan de helft daarvan. Dit komt doordat de meeste Oost-Europese landen een 'vlaktaks' hanteren; alleen Polen en Oekraïne hebben nog een stelsel met oplopende tarieven.

Het Nederlandse toptarief van 52% dat geldt voor inkomens boven € 56.491 blijft hoog in vergelijking met andere landen. In de wereldwijde top tien komen alleen Aruba (58,65%), Zweden (56,6%) en Denemarken (55,38%) daar nog boven. Spanje staat nu dus gelijk met Nederland, zij het dat het toptarief van 52% daar pas in werking treedt bij inkomens boven € 300.000. Na Nederland en Spanje volgen België, Japan, Oostenrijk, Senegal en het Verenigd Koninkrijk met ieder een toptarief van 50%.

Download de Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2012 (pdf)