Financial Services

Traditionally, Meijburg & Co has had a strong position as a tax advisor to a large number of financial institutions in the Netherlands and abroad. As a consequence, our advisors have considerable experience with the aspects of tax which affect financial institutions.

Contact team
Banking

Banking

Spelers op de financiële markten moeten voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen en verplichtingen om te blijven voldoen aan hun geldende verplichtingen. Wij adviseren omtrent:

 • Impact CRD IV/CRR
 • Bankenbelasting
 • Leasing
 • Tax accounting onder de IFRS
 • Optimalisatie van de btw-positie
 • Fiscale winstbepaling van branches
 • Bepalen van ‘tax risk appetite’ in het kader van fiscale klantintegriteit
 • Toezichtswetgeving
 • Markttoegang
 • Vergunningen
 • Financiering van bancaire instellingen
Insurance

Insurance

Veranderende regelgeving vanuit de toezichthouder kan gevolgen hebben voor verzekeraars en hun betrokken partijen. Ook fiscale regels zijn complex en veranderen voortdurend. Wij adviseren omtrent:

 • (Internationale) structurering van (her)verzekeringsactiviteiten
 • Vaststellen Loss Absorption Capacity Deferred Tax (LACDT)
 • Optimalisatie van de btw-positie
 • Samenhang tussen de fiscale-, IFRS- en Solvency II balans
 • Fiscale apecten van de acquisitie van verzekeraars en (closed book) verzekeringsportefeuilles
Investment

Investment & fund management

Nieuwe ontwikkelingen en veranderende regelgeving (AIFMD, MiFID II, UCITS V, EMIR, Solvency II, CRD IV (Basel III), SEPA en FATCA) leiden niet alleen tot wijzigingen in business- en verdienmodellen, maar ook tot een veranderend inzicht in wat fiscaal nog maatschappelijk verantwoord is.

Wij zijn gespecialiseerd in het benutten van fiscale kansen en het minimaliseren van risico’s. Wij gaan graag de uitdaging aan om de rendementen te verhogen.

Pensioenen

Pensioenen

De Wet toekomst pensioenen is op 1 juli 2023 in werking getreden. Voor werkgevers is de impact groot en leidt ook tot nieuwe fiscale vraagstukken. Denk aan  overgangs-, compensatie, verlof- en RVU regelingen en vragen over de wijze waarop pensioenfondsen en verzekeraars de herkomst van de premie bepalen.

Veel pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties zijn door marktontwikkelingen gedwongen om hun beleid te wijzigen en synergiën te benutten. Zo dragen wij o.a. zorg voor de fiscale begeleiding bij de collectieve waardeoverdracht bij fusies of liquidaties. Verder optimaliseren wij investeringsstructuren (asset-pooling, vastgoed en private equity investeringen), waarbij bronbelastingen, andere heffingen en ook administratieve lasten worden beperkt.

Wij werken nauw samen met onze collega’s van KPMG.

Finance

Finance

Meijburg heeft ruime ervaring in de begeleiding van diverse financieringsvormen. Wij verlenen de volgende diensten:

 • Opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van financieringsdocumentatie
 • Adviseren over en opstellen van zekerheidsdocumentatie
 • Geven legal opinies
 • Structureren en documenteren van intra-group financiering en cash pool structuren
 • Kredietportefeuille transacties (cessie van vorderingen) (performing en non performing)
 • Off-balance financieringsstructuren
 • Voorbereiding financieringsaanvragen en due dilligence

Links & Downloads

Upcoming events

No events have been found.

© 2024 Meijburg & Co is a partnership of limited liability companies under Dutch law, is registered in the Trade Register under number 53753348
and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.
All rights reserved.